ORGANSKA HRANA BIO - BIO

Kviz Testiraj svoje znanje o ovoj web stranici


1. Kako je ime autora ove web stranice?

Frane
Davor
Ivo
Ante

2. Što je prezime autora ove web stranice?

Budimir
Gulin
Kalauz
Franić

3. Kada je rođen autor ove web stranice?

12. rujna 1973. godine
10. kolovoza 1973. godine
05. svibnja 1980. godine
15. ožujka 1988. godine

4. Koji je tema ove stranice?

keramika
automobili
tehnika
organska hrana

5. Koliko ova web stranica ima linkova?

3 linka
5 linkova
4 linkaq
2 linka


Izradio Ivo Gulin 2021